ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายปรีชา เนียนถนอม
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายประสาน รอดอู๋
พนักงานขับรถยนต์