ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ร่วมพิธีเปิกการแข่งขัน Coding สร้างวัตกรรม Rovermaze ด้วยบอร์ดสมองกล
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
แสดงความยินดีกับครูที่ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน อาคาร 26 ปี ศรีทวีธานุสรณ์และร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัด สพม.กท 1
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” รอบระดับชาติ ณ จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
เข้าร่วมการ ประชุมการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอาชีพ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
การเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
ประชุมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
พิธีสถาปนาอินเตอร์แรคโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
รางวัล ความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี ความประพฤติดี
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ต้อนรับนักเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
เข้ารับเกียรติบัตรโครงการความร่วมมือพัฒนาห้องเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการกราบนมัสการพระครูพิศาลถิรธรรม
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65