ข่าวประชาสัมพันธ์
relax week
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
รับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
Back to school Online
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำหรับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ขั้นตอนการเข้าระบบแจ้งเตือน Line Notify ในการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
สารจากรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2563
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนรอบพิเศษ ติดต่อสอบถาม 02-4682163 ต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.1, ม.4
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
ช่องทางการเรียนออนไลน์ #DLTV
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
กำหนดการการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 62
ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 61
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 60
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 60