คณะผู้บริหาร

นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0944919645
อีเมล์ : sutthikiat@mdn.ac.th

นายภิภพ ฉิมพาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0955585602
อีเมล์ : pipopch@mdn.ac.th

ครูสุธีกานต์ ทัพนาค
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0811998780
อีเมล์ : sutikan@mdn.ac.th

ครูณภัทร สล้างสุขสกาว
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0644565246
อีเมล์ : napat@mdn.ac.th

ครูพักตร์วิภา สามหมอ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0659415264
อีเมล์ : phakwipa@mdn.ac.th

ครูปวีณา จรรยาขจรกุล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0941289758
อีเมล์ : paweena@mdn.ac.th