ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ครูสุธีกานต์ ทัพนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ครูอุไร ปิ่นทอง
ครู คศ.3

ครูธนกฤต จิตอารีย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูอนิวรรต อำพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูสุกัลยา สักขาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1