ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ครูพักตร์วิภา สามหมอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ครูระพีพรรณ ขำเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูพัชรินทร์ สีมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2