ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ครูวรพรรณ กอจิรัฐิติกาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ครูอนันต์ สุมงคลภัทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูโสภณ จงบริบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูกัลยกร จิตนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2