ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ครูวรพรรณ กอจิรัฐิติกาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ครูแสงเดือน หอมชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูอนันต์ สุมงคลภัทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูกัลยกร จิตนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2