เล่าเรื่องด้วยคลิปวีดีโอ กิจกรรมโรงเรียน
UNSEEN ดาวคนอง (อ่าน 6284) 20 ต.ค. 63
VTR การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (อ่าน 7901) 05 ม.ค. 62
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารว่าง โครงการ Bangchak Green Blood 2561 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (อ่าน 7846) 31 ต.ค. 61
ดาวคนองเกมส์ 2560 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง MDN Game 2017 (อ่าน 8230) 04 ม.ค. 61
รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรม OIC สร้างโอกาส สร้างปัญญา สร้างอาชีพ (อ่าน 8775) 13 ม.ค. 59
VTR ประมวลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/58 (อ่าน 8468) 15 พ.ย. 58
ค่ายเยาวชนธรรมดี ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 8394) 21 ต.ค. 58
VTR โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ประจำการศึกษา 2558 (อ่าน 8577) 19 ก.ค. 58
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก (อ่าน 8489) 23 ก.พ. 58