ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 15 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 436) 14 พ.ค. 62
ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 478) 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 607) 31 ต.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 670) 16 ต.ค. 61
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 (อ่าน 1413) 23 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 785) 28 พ.ย. 60
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 766) 17 พ.ย. 60
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 848) 29 ต.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างทัศนศิลป์ (อ่าน 901) 31 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตาราจ้าง สาขาทัศนศ (อ่าน 648) 29 พ.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 791) 09 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรมโดยวิธีสอบราคา (อ่าน 674) 12 เม.ย. 60
ประกาศเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม โดยวิธีสอบราคา (อ่าน 774) 20 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 646) 10 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนและห้องน้ำ เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบื้อง ผนัง ฯลฯ (อ่าน 791) 17 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 1 หลังและหญิง 1 หลัง (อ่าน 724) 11 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (อ่าน 979) 09 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 1 หลังและส้วมนักเรียนหญิง 1 หลัง (อ่าน 799) 28 ต.ค. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน (อ่าน 793) 26 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอน (อ่าน 682) 21 ต.ค. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ สาข (อ่าน 802) 07 ต.ค. 59
งานเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559 (อ่าน 976) 27 ก.ย. 59
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองได้รับโล่ สถานศึกษาที่มีการพัฒนาดีเด่น จาก สพม.๑ (อ่าน 903) 18 มิ.ย. 59
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้รับเกียรติบัตร การมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการสอบ O-NET (อ่าน 1027) 18 มิ.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกภาษาจีน (อ่าน 1101) 17 พ.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 959) 10 พ.ค. 59
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1143) 25 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 963) 05 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 973) 05 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 วันที่ 2-9 เมษายน 2559 (อ่าน 912) 03 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1189) 14 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1044) 08 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมงาน 55 ปี ดาวคนองสัมพันธ์ (อ่าน 930) 09 ม.ค. 59
รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1163) 14 ธ.ค. 58
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1639) 21 ต.ค. 58
กำหนดปฏิทินการสอบและการปิด - เปิดภาคเรียน (อ่าน 922) 28 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนดนตรีสากล (อ่าน 1181) 08 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 902) 31 ส.ค. 58
ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) (อ่าน 955) 28 ก.ค. 58