ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดโรงเรียน เตรียมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
      โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ขอขอบคุณสำนักงานเขตธนบุรี และ สน.บุคคโล ในการให้คำแนะนำ การเตรียมสถานที่ในสถานการ์ณ์โควิด เพื่อเตรียมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,11:34   อ่าน 34 ครั้ง