ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการทดสอบระดับชาติ ม.3 และ ม.6

- การติวสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
https://photos.google.com/share/AF1QipNkL_P1nb7-CAq2O_iZGWVdEyXRHm7Py2X_JSYN_DiDtvigxJAoXnY3N5ES_qF37w?key=VHF4NGRFczhmMVZtTlh5RzRnRlV0azc2LTFSeE9B


- การติวสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
https://photos.google.com/share/AF1QipO8niSNOJfgDApHxr9urw80HRseWLpIfX8PCIuLNSqm7fgVjsx2i1T9zU3CnMB3UQ?key=V3llZGNVUjgxZjZ3RnBGc2ppMkRPOFVVeTVTYmRR
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,12:22   อ่าน 152 ครั้ง