ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ด.น.

 

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปดาว  เบื้องหลังมีคบเพลิงและรัศมีอยู่ด้านบนชื่อโรงเรียน

-  ดาว  หมายถึง  ความโดดเด่นเป็นสง่า

    -  คบเพลิงและรัศมี 
หมายถึง  แสงสว่างแห่งธรรมซึ่งจะนำทางให้บรรลุถึงความดีงามความสำเร็จ

      

      ต้นไม้ประจำโรงเรียน

      ต้นเฟื่องฟ้า

 

      
       สีประจำโรงเรียน
      คือ  สีฟ้า-เหลือง

-  สีฟ้า  หมายถึง  ความสงบเยือกเย็นดุจครอบครัวอบอุ่น

-  สีเหลือง  หมายถึง  ความสว่างแห่งปัญญา

    

    ธงประจำโรงเรียน

เป็นธงสีฟ้า-เหลือง  และมีเครื่องหมายตราโรงเรียนอยู่ตรงกลาง