ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี ความประพฤติดี
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์สนธยา อตฺวาโท พระคุณเจ้าที่วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้นทุนๆละ 1,000 บาท  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ทุนๆละ 1,500 บาท  ทางโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร นักเรียนทุกคน กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า และขออนุโมทนาสาธุในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,10:50   อ่าน 409 ครั้ง