ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
162 ซอยเจริญนคร 65  ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  
โทร. 02-468-2163,02-477-3144,02-477-3177
Email : Daokhanong@mdn.ac.th
https://www.facebook.com/MatthayomwatdaokhanongSchool

 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
162 ซอยเจริญนคร 65  ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
 
โทร. 02-468-2163,02-477-3144,02-477-3177
Email : Daokhanong@mdn.ac.th

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
162 ซอยเจริญนคร 65  ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
 
โทร. 02-468-2163,02-477-3144,02-477-3177
Email : Daokhanong@mdn.ac.th